Dječja likovna izložba

Likovna izložba “Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu” – Krapina 2013.

Na natječaj za likovnu izložbu “Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu” – Krapina 2013. prispjelo je 253 likovna rada iz 13 osnovnih škola. Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Vesna Kunštek (predsjednica), Martina Vincelj i Tanja Cvetko (članovi) odabralo je 97 radova koji će biti izloženi u Maloj dvorani POU Krapina.

Red. br. Škola Ime i prezime učenika Voditelj
1. OŠ Oroslavje Dora Tomić, 1.b Ankica Šuk
Marta Mrzljak, 1.b
2. OŠ „Ljudevit Gaj“ Mihovljan Zajednički rad: Tanja Cvetko
PŠ Novi Golubovec Lucija Grzelj, 6.r
Veronika Kresonja, 6.r
Ines Kresonja, 6.r
3. OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina Lara Varjačić, 2.a Vesna Presečki
Lana Šimunić, 2.a
Valentina Miljan, 2.a
Ivana Klasić, 2.a
Ivana Klasić, 2.a
Ivana Klasić, 2.a
Ivana Klasić, 2.a
Lara Varjačić, 2.a
Marija Hrček, 2.a
Marija Hrček, 2.a
OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina Antonio Gradečak, 1.a Vesna Križanić
Saša Vidović, 1.a
Luka i Lovro Bočkaj, 1.a
Nika Majsec, 1.a
Nika Majsec, 1.a
Dva zajednička rada 1.r.: Tonovi i boje
Mirta Križanić, 3.a
Klara Horvat, 3.a
Lana Dolovčak, 3.a
Lana Dolovčak, 3.a
Helena Hršak, 3.a
Rija Križanić, 3.a
OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina Jelena Bočkaj i Nives Osredečki, 5.r Zrinka Arbanas
Kruno Pospiš, 6.r
Dino Goričan i Pavo Jagić, 6.c
Bruno Cekol i Ethel Gal, 6.c
Lara Mikša, 7.b
Petra Valjavec, 7.r
Iva Kunštek, 7.c
Barbara Presečki, 7.a
Ivana Šlrlec i Ana Tušek, 6.a
Marko Brlek i  Viktor Kiseljak, 6.c
Sara Nekić, 5.b
Petra Vidović, 8.b
Martina Golub, 5.a
Nikolina Horvat, 8.a
Martina Vučilovski, 8.b
4. OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko Maja Levak, 1.a Andreja Cigula
Petar Vardijan, 1.a
5. OŠ Ivana Perkovca Šenkovec Karla Ćiško, 2.b Kristina Kresnik
Karla Ćiško, 2.b
Lana Hruška, 2.b
6. OŠ Đurmanec Daria Košulj, 7.r Marijana Džepina
Ana Horvat, 7.a
Magdalena Dragčević, 7.a
Karlo Belošević, 7.r
Anja Antolić, 5.r
Monika Herceg, 7.r
Anamaria Vincelj, 7.r
Magdalena Dragčević, 7.r
7. OŠ Gornji Mihaljevec Tara Kos, 2.r Gordana Polundak
Dragan Županec, 2.r
8. OŠ Đure Prejca Desinić Tea Benc, 8.b Milka Vincetić
Nina Matošec, 8.b
9. OŠ „Vladimir Nazor“ Budinščina Ana Matočić, 2.a Jagoda Šmit
Tin Budiš, 2.b Monika Ban
Brigita Zagorec, 2.b
Lana Budiš, 3.r Suzana Ramić
Jan Posinjak, 2.b
Nino Borgudan, 3.r
10. OŠ „Vladimir Nazor“ Budinščina Ivan Kišur, 4.r Kristina Jugo
PŠ HRAŠĆINA
11. OŠ Janka Leskovara Pregrada Lucija Smrkulj, 6.d Milka Vincetić
Lorena Koprivnjak, 6.d
12. OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec Tijana Colar, 2.b Vesna Golub
Hana Strniščak, 2.a Radojka Oreški
Mislav Pintarić, 2.a
Ana Rojko, 2.a
Laura Radek, 2.a
Lea Novak, 4.b Jasminka Mesarić
Nensi Andrašec, 4.b
Alen Hozjan, 4.b
13. OŠ Augusta Cesarca Krapina Paula Gumbas, 3.b Ružica Hršak
Katarina Mutak, 3.b
Anja Franc, 3.b
Nela Vučilovski, 3.b
OŠ Augusta Cesarca Krapina Hrvoje Puljko, 5.a Gordana Ružić
Sandra Majsec, 5.b
Lara Vincelj, 7.b
Lana Vidović, 6.b
Lana Vidović, 6.b
Katarina Barušić, 6.b
Helena Klasić, 6.a
Kristina Kolarec, 6.b
Lana Pavić, 6.b
Lara Cizel, 6.b
Magda Vodolšak, 6.b
Leonardo Puh, 6.a
Lana Puljko, 6.b
Ivona Strehovec, 6.a
Ivana Polanšćak, 6.b
Petra Daković, 6.a
Ivana Frankol, 7.a
Kristina Petek, 7.a

Događanja i novosti

Dvadeseti Znanstveni skup

Organizator: Hrvatska udruga „Muži zagorskog srca“ Martinišće 45, 49210 Zabok, Republika Hrvatska Tel: 00385 (0) 49 236 225,…

25 kol. 2021 2021 lana No comments

Nastavak...

Popevke zanavek

POPEVKE ZANAVEK, 10.09.2021, petak Program: MOJE LEPO ZAGORJE '01 (Elvira Voća – Stjepan Mihaljinec) – DINA LEŠKO LOZA ŽUTI ´66 (Rudolf Rajter –…

20 kol. 2021 2021 lana No comments

Nastavak...

Dječji likovni radovi

DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO KRAPINA, MAGISTRATSKA 28. Odabrani radovi za Dječju likovnu izložbu Osnovna škola: Učenik/ca: Voditelj: JOSIPA KOZARCA LIPOVLJANI, PŠ…

29 srp. 2021 2021 lana No comments

Nastavak...